Wtorek, 4 października 2022, 277 dzień roku. Imieniny Edwina, Rosławy, Rozalii


Nasze projekty

Film promocyjnyTechnikum Nr 8

4-letnia szkoła na podbudowie gimnazjum zakończona egzaminem maturalnym i potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, która kształci w zawodach:
TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • porozumiewania się w języku angielskim i niemieckim
 • przygotowania, organizacji, jak i realizacji imprez turystycznych
 • bezpośredniej obsługi klientów
 • ustalania, koordynacji i nadzoru realizacji obsługi turystycznej
 • badania popytu oraz kreacji podaży usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych
 • planowania trasy podróży
 • dokonywania rezerwacji w hotelach
Praktyczna nauka zawodu odbywa się w pracowni szkolnej, biurach podróży na terenie Śląska oraz obiektach, w których świadczone są usługi turystyczne: ośrodkach wypoczynkowych, uzdrowiskach i innych obiektach w kraju: nad morzem, w górach oraz za granicą.

Perspektywy zatrudnienia:
 • biura podróży
 • punkty informacji turystycznej
 • wydawnictwa specjalistyczne
 • wydziały promocji miasta
 • firmy transportowe
 • izby turystyki, kluby, stowarzyszenia i inne organizacje zajmujące się wspieraniem i rozwojem turystyki zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej
 • profesjonalne prowadzenie własnego biznesu
UZYSKANY TYTUŁ TECHNIKA JEST HONOROWANY NA TERENIE CAŁEJ UNII EUROPEJSKIEJ.

Absolwent może kontynuować naukę w szkole wyższej lub policealnej.

Przedmioty występujące w czteroletnim cyklu nauczania:
Przedmioty ogólnokształcące:
 1. Język polski
 2. Język angielski
 3. Język niemiecki
 4. Historia
 5. Wiedza o społeczeństwie
 6. Wiedza o kulturze
 7. Matematyka
 8. Fizyka z astronomią
 9. Chemia
 10. Biologia
 11. Geografia
 12. Podstawy przedsiębiorczości
 13. Technologia informacyjna
 14. Wychowanie fizyczne
 15. Przysposobienie obronne
 16. Godziny z wychowawcą
 17. Religia
Przedmioty zawodowe:
 1. Podstawy turystyki
 2. Obsługa ruchu turystycznego
 3. Geografia turystyczna
 4. Ekonomia i prawo w turystyce
 5. Marketing usług turystycznych
 6. Obsługa informatyczna w turystyce
 7. Język angielski zawodowy
 8. Zajęcia praktyczne
 9. Praktyka zawodowa


TECHNIK HOTELARSTWA - DIETETYKA WELLNESS & SPA

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • porozumiewania się w języku angielskim i niemieckim
 • obsługi gościa hotelowego na różnych stanowiskach pracy
 • stosowania przepisów prawa dotyczących usług hotelarskich
 • zasad i instrumentów marketingu w działalności hotelarskiej
 • stosowania zasad organizacji pracy w hotelu lub innym obiekcie noclegowym
 • obsługi kongresów, konferencji, zjazdów, imprez okolicznościowych
 • planowania wyposażenia wnętrz różnych obiektów hotelarskich
 • współpracy z firmami świadczącymi usługi turystyczne
 • prowadzenia korespondencji, obsługi sprzętu biurowego
Praktyczna nauka zawodu odbywa się w pracowni szkolnej, obiektach hotelarskich na terenie Śląska oraz innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie: ośrodkach wypoczynkowych, uzdrowiskach i innych w kraju: nad morzem, w górach oraz za granicą.

Perspektywy zatrudnienia:
 • hotele, motele, pensjonaty
 • ośrodki wczasowe, schroniska i inne obiekty noclegowe
 • ruchoma baza noclegowa: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza
 • organy administracji samorządowej zajmującej się usługami hotelarskimi, branżowe organizacje i stowarzyszenia
 • profesjonalne prowadzenie własnej działalności w zakresie usług hotelarskich
UZYSKANY TYTUŁ TECHNIKA JEST HONOROWANY NA TERENIE CAŁEJ UNII EUROPEJSKIEJ.

Absolwent może kontynuować naukę w szkole wyższej lub policealnej.

Przedmioty występujące w czteroletnim cyklu nauczania:
Przedmioty ogólnokształcące:
 1. Język polski
 2. Język angielski
 3. Język niemiecki
 4. Historia
 5. Wiedza o społeczeństwie
 6. Wiedza o kulturze
 7. Matematyka
 8. Fizyka z astronomią
 9. Chemia
 10. Biologia
 11. Geografia
 12. Podstawy przedsiębiorczości
 13. Technologia informacyjna
 14. Wychowanie fizyczne
 15. Przysposobienie obronne
 16. Godziny z wychowawcą
 17. Religia
Przedmioty zawodowe:
 1. Organizacja pracy w hotelarstwie
 2. Ekonomia i prawo w hotelarstwie
 3. Obsługa konsumenta
 4. Obsługa informatyczna w hotelarstwie
 5. Marketing usług hotelarskich
 6. Język angielski zawodowy
 7. Zajęcia praktyczne
 8. Praktyka zawodowa


TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali;
 • organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach;
 • organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach;
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.
Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja pracy małych zespołów
 • Obsługa podróżnych w portach i terminalach
  • Organizowanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
  • Wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
 • Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach
  • Organizowanie prac związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów w portach i terminalach
  • Prowadzenie dokumentacji magazynowej i przewozowej w portach i terminalach
  • Organizowanie obsługi środków transportu bliskiego w portach i terminalach
Cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika eksploatacji portów i terminali przeprowadzanym przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Perspektywy zatrudnienia:
 • pracownik naziemny lotniska
 • personel samolotu
 • przedsiębiorstwa spedycyjne, transportowe
 • agencje obsługi portów morskich
 • porty morskie i rzeczne oraz terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe.

Absolwent może kontynuować naukę w szkole wyższej lub policealnej.


Zasady Rekrutacji
Pobierz zasady rekrutacji (Acrobat Reader PDF)  Pobierz zasady rekrutacji (Acrobat Reader PDF)

Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu
ul. Piłsudskiego 58
tel./fax 32-278-55-79
e-mail: sekretariat@zs17.zabrze.pl

Deklaracja-dostępności  Deklaracja-dostępnościNasi partnerzy