Poniedziałek, 5 grudnia 2022, 339 dzień roku. Imieniny Kryspiny, Norberta, Sabiny


Nasze projekty

Film promocyjnyTECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI

TECHNIK EKSPLOATACJI PORTÓW I TERMINALI


Kwalifikacje w zawodzie Technik Eksploatacji Portów i Terminali:

SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach

SPL.03 Obsługa ładunków w portach i terminalach

Absolwent szkoły powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
 • planowania i wykonywania prac związanych z eksploatacją portów i terminali;
 • organizowania prac związanych z eksploatacją środków transportu i obsługą podróżnych w portach i terminalach;
 • organizowania prac związanych z magazynowaniem, składowaniem oraz przeładunkiem towarów i ładunków w portach i terminalach;
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej transportu, magazynowania i przeładunku towarów oraz ładunków w portach i terminalach.
Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • Język obcy ukierunkowany zawodowo
 • Kompetencje personalne i społeczne
 • Organizacja pracy małych zespołów
 • Obsługa podróżnych w portach i terminalach
  • Organizowanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
  • Wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
 • Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach
  • Organizowanie prac związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów w portach i terminalach
  • Prowadzenie dokumentacji magazynowej i przewozowej w portach i terminalach
  • Organizowanie obsługi środków transportu bliskiego w portach i terminalach
Cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika eksploatacji portów i terminali przeprowadzanym przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Perspektywy zatrudnienia:
 • pracownik naziemny lotniska
 • personel samolotu
 • przedsiębiorstwa spedycyjne, transportowe
 • agencje obsługi portów morskich
 • porty morskie i rzeczne oraz terminale lotnicze, samochodowe i kolejowe.
UZYSKANY TYTUŁ TECHNIKA JEST HONOROWANY NA TERENIE CAŁEJ UNII EUROPEJSKIEJ.

Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu
ul. Piłsudskiego 58
tel./fax 32-278-55-79
e-mail: sekretariat@zs17.zabrze.pl

Deklaracja-dostępności  Deklaracja-dostępnościNasi partnerzy