Niedziela, 4 grudnia 2022, 338 dzień roku. Imieniny Barbary, Hieronima, Krystiana


Nasze projekty

Film promocyjnyTECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI - ANIMACJA CZASU WOLNEGO

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKIKwalifikacje w zawodzie Technik Organiacji Turystyki:

HGT.07: Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HGT.08: Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • porozumiewania się w języku angielskim i niemieckim
 • przygotowania, organizacji, jak i realizacji imprez turystycznych
 • bezpośredniej obsługi klientów
 • ustalania, koordynacji i nadzoru realizacji obsługi turystycznej
 • badania popytu oraz kreacji podaży usług turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych
 • planowania trasy podróży
 • dokonywania rezerwacji w hotelach
Praktyczna nauka zawodu odbywa się w pracowni szkolnej, biurach podróży na terenie Śląska oraz obiektach, w których świadczone są usługi turystyczne: ośrodkach wypoczynkowych, uzdrowiskach i innych obiektach w kraju: nad morzem, w górach oraz za granicą.

Perspektywy zatrudnienia:
 • biura podróży
 • punkty informacji turystycznej
 • wydawnictwa specjalistyczne
 • wydziały promocji miasta
 • firmy transportowe
 • izby turystyki, kluby, stowarzyszenia i inne organizacje zajmujące się wspieraniem i rozwojem turystyki zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej
 • profesjonalne prowadzenie własnego biznesu
UZYSKANY TYTUŁ TECHNIKA JEST HONOROWANY NA TERENIE CAŁEJ UNII EUROPEJSKIEJ.

Absolwent może kontynuować naukę w szkole wyższej lub policealnej.

Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu
ul. Piłsudskiego 58
tel./fax 32-278-55-79
e-mail: sekretariat@zs17.zabrze.pl

Deklaracja-dostępności  Deklaracja-dostępnościNasi partnerzy